Läger (de flesta inte specifikt för särskilt begåvade)

Filmkollo – (10-18år)

Forskarskolan – (Gy2)

GeniCampingen – (sök på Facebook)

Hello World – Programmeringskollo i Stockholm

Junior Academy – Nätbaserat nätverk och tävling i innovation för de som är 13-18 år

Kosmosklubben – Diverse aktiviteter för barn och ungdomar i Stockholm.

Kodsport – Programmering och problemlösning, främst gymnasiet.

Mattekollo – Ett kollo om matematik och programmering för intresserade elever (åk. 6-Gy1) från hela Sverige

No Limit Camps – Retorikläger i Stockholm (weekend utan övernattningar) med growth mindset-perspektiv för mellan och högstadiebarn

Nobelprismuseets forskarkollo – 3d i Stockholm utan övernattning. Åk 5-6.

NärCon – Spel- och cosplay-festival

Protus – Religiöst obundna läger kring livskunskap och -åskådning. För 14-19åringar.

Rays *For Excellence – Sommarforskarskola (Gy2)

Rymdforskarskolan – För de som idag går i Gy1-Gy2.

Rymdläger – För de som är ca. 8-15 år gamla

SciCruise – För de som är ca. 11-19 år gamla

Söderberg & Partners Summercamp – Högstadieålder, NV på engelska, Sigtuna, sju dagar.

Voice Camp – (10-18 år, Västra Götaland, sång)

Tävlingar (inte specifikt för särskilt begåvade)

Benny awards – Stockholmsbaserad entreprenörstävling (9-15 år)

IYPT – Unga fysikers världstävling, för gymnasieelever

Kodsport – Programmering och problemlösning, främst gymnasiet.

Vi i femman – Klassisk tävling för femteklassare

Aktiviteter

Brainpool – Tematräffar i Stockholm för särskilt begåvade (ca 14-21 år)

Intize – Mentorskap i matematik för särskilt begåvade barn i grundskolan (Göteborg och på distans)

SciFest – Årlig mässa i Uppsala, med föreläsningar och aktiviteter.