Denna portal drivs av Brainchild för att underlätta navigering bland de svenska hemsidorna som handlar om särskild begåvning. Fokus ligger på hela hemsidor, inte på enstaka artiklar etc.  Maila gärna info (snabel-a) brainchild.org om du saknar någon hemsida i listan!