Fattar snabbt – Konkreta uppgifter och goda exempel från skolan för att stödja pedagoger som har särskilt begåvade elever.