Riksförbundet för särskild begåvning
Länk

Riksförbundet för särskild begåvning

Förening som jobbar med att förbättra särskilt begåvade barns situation genom påverkans- och informationsarbete. Fokus ligger på strukturella förändringar, på ett nationellt plan. Vem som helst kan bli medlem och på så sätt stödja arbetet. Gruppen har även en sida på Facebook.

särbegåvning
Länk

Brainchild

Om och för särbegåvade barn. Föreläsningsfilmer om särbegåvning från tidigare familjedagar och lärarkonferenser, bokrecensioner och många matnyttiga texter och länkar. Tidpunkt för nästa event är inte bestämt, men följ Brainchild på Facebook för uppdateringar.

Mensa
Länk

Mensa GCP

Ett av Mensas viktigaste syften är att sprida kunskap om intelligens och bidra till att den gör nytta i samhället. Mensa Gifted Children Program (GCP) arbetar därför ideellt med att åka ut till skolor och ge gratis introduktionsföreläsningar, anordna familjeträffar, utbildningar, Facebookgrupper m.m. Hemsidan innehåller även en ämnesintroduktion.

Staffan Harling
Länk

Begåvade Barn

Psykologen Staffan Harling har gjort ett fantastiskt arbete med att ideellt skapa denna hemsida, som för många varit första steget till att förstå både sitt barn och sig själv (där begavadevuxna.nu senare tillkommit). Sidan har undersidor för föräldrar, lärare, psykologer och andra intresserade.

Anna Hass
Länk

Glimrande Glimtar

Anna Hass blogg innehåller flera års research, erfarenheter och intressanta reflektioner om särskild begåvning i alla dess former. Den är en kunskapsgruva för skola, föräldrar och andra som är intresserade av att lära mer och hålla sig uppdaterad.

Skolverkets Stödmaterial
Länk

Att arbeta med särskilt begåvade elever

Skolverkets stödmaterial för särskilt begåvade elever kom i början av 2015 och innehåller en grundläggande orientering om särskild begåvning tillsammans med ämnesdidaktiskt stöd. Det finns även ett studiepaket för skolpersonal. Närmast obligatorisk läsning även för föräldrar.

Mattetalanger
Länk

Mattetalanger

Eva Pettersson och Linda Mattsson har båda disputerat i matematikutbildning för särskilt begåvade elever och är verksamma vid BTH (Blekinge Tekniska Högskola). På uppdrag av NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning) sprider de pedagogisk kunskap via denna hemsida och årliga seminarier.

Extrembegåvning
Länk

Extrem begåvning

En hemsida med samlad information om de särskilt begåvade barn vars begåvning ligger så långt över genomsnittet att det ofta krävs en större organisatorisk flexibilitet än vad en lärare kan hantera inom klassen. Hemsidan sammanställer skolverkets texter, artiklar m.m.

Mona Liljedahl
Länk

Mona Liljedahls Blogg

Mona Liljedahl är medförfattare till Skolverkets stödmaterial, författare till boken Särskilt begåvade elever och dessutom en färgstark och uppskattad föreläsare. Bloggen håller i första hand koll på kommande föreläsningar och konferenser och aktuella artiklar men innehåller också inslag av välskrivet eget material.

Särbegåvning och särbegåvade barn
Länk

Snotra Synar

Hanna Brunskog bloggar om familjens erfarenheter av en skola för särskilt begåvade elever i Danmark, dit de emigrerade som s.k. pedagogiska flyktingar i och med barnens behov. I Sverige är det förbjudet att driva liknande skolor, men Hanna ser behov av en egen skolform för högbegåvade.