Gifted Children
Länk

Gifted Children

Denna informationssida drivs av Jessica (matematiklärare och -läromedelsutvecklare) och Jonas (GCP-informatör). Ambitionen är att ge en första introduktion men även att ge konkreta tips på lektionsupplägg och hur utbildningen kan utformas. Målgruppen är bred (föräldrar, lärare och barnen själva).

Extrembegåvning
Länk

Extrem begåvning

En hemsida med samlad information om de särskilt begåvade barn vars begåvning ligger så långt över genomsnittet att det ofta krävs en större organisatorisk flexibilitet än vad en lärare kan hantera inom klassen. Hemsidan sammanställer skolverkets texter, artiklar m.m.

BegåvningsInitiativet
Länk

BegåvningsInitiativet

BegåvningsInitiativet organiserar skolnätverk, konferenser, utbildningar för lärare m.m. På sin hemsida publicerar de länkar till artiklar och annat användbart. Det länkas också till föreläsningsfilmer från den stora konferens de anordnade 2014 och som filmades av UR. Mycket sevärt!

Mona Liljedahl
Länk

Mona Liljedahls Blogg

Mona Liljedahl är medförfattare till Skolverkets stödmaterial, författare till boken Särskilt begåvade elever och dessutom en färgstark och uppskattad föreläsare. Bloggen håller i första hand koll på kommande föreläsningar och konferenser och aktuella artiklar men innehåller också inslag av välskrivet eget material.

Mom To Gifted
Länk

Mom To Gifted

Hemsida med kort och grundläggande information om särskild begåvning, skriven av sociala entreprenören och föreläsaren Maria Rydkvist. Spanskspråkiga blogginlägg och på svenska finns en del länkar till artiklar och annat material.

Särbegåvning och särbegåvade barn
Länk

Snotra Synar

Hanna Brunskog bloggar om familjens erfarenheter av en skola för särskilt begåvade elever i Danmark, dit de emigrerade som s.k. pedagogiska flyktingar i och med barnens behov. I Sverige är det förbjudet att driva liknande skolor, men Hanna ser behov av en egen skolform för högbegåvade.

Aninor
Länk

Aninor

Anita Kullander grundade Filurum och Aninor är hennes företag som psykolog. Hemsidan innehåller en del information om särskild begåvning, där fler sidor syns om du klickar på den lilla nedåtpilen vid respektive punkt i menyn till vänster. Hemsidan innehåller även information om Anitas nyligen släppta e-bok Utanför ramarna.